تخلیه چاه فاظلاب

تخلیه چاه
آیا شما دوستان خطر ریزش چاه را جدی میگیرید؟ آیا می دانستید چاه فاضلاب جهت جلوگیری از خطرات ناشی  ریزش چاه، هر پنج سال یک بار نیاز به بازدید دارد.   آیا می دانید چاه های فاضلاب با طی زمان دچار فرسوده گی می شوند و بنابراین همواره آبستن حادثه ای ناگوار و ریزش ناگهانی دهانه چاه برای ساکنین آن ساختمان هست اند؟ پر شدن چاه تخلیه چاه فاظلاب نشانه هایی مخصوص خود را  دارد از جمله از این که این چاه ، چند ساله هست که تخلیه نشده هست. آیا به تازگی بوی بد فاضلاب در ساختمان...
بیشتر