ترکیدگی لوله

6756768
1-تشخیص دقیق و نقطه ای محل ترکیدگی و نشت لوله آب بوسیله دستگاه پیشرفته محصول آمریکا «تشخیص عمقی با عمق بالا» بوسیله امواج فراصوتی و انجام تعمیرات و اصلاحات لوله کشی و رفع نم و رطوبت 2–تعمیرات لوله کشی آب ( یافتن نشت لوله با دستگاه تشخیص ترکیدگی  لوله ) و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی تمام نقاط 3–کلیه امور بنایی مربوطه 4–لکه گیری گچ شوره زده و نم و رطوبت دیده با مواد یا گچ کاری مجدد و کشته کشی پس از تشخیص محل ترکیدگی و نشت لوله با دستگاه 5–تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله آب گرم و سرد شوفاژ ...
بیشتر