فاضلاب چاه و علت بوی بد توالت و فاضلاب چاه

27
چاه و علت بوی بد توالت و فاضلابها چاه بوی بد توالت ،بوی بد فاضلاب و بوی بد دستشویی دلایل متعددی دارد.اما چه باید کرد؟ گاهی این بوی بد که در ساختمان پیچیده به دلیل باز بودن یکی از کف شور های ساختمان است که با ریختن کمی آب یا گذاشتن پلاستیک مشکل حل میشود.گاهی هم به دلیل اشتباه کار گذاشتن یکی از سیفون های ساختمان است.دلیل دیگر بوی بد توالت یا بوی گند فاضلاب ، پر شدن فاضلاب است که باید تخلیه چاه انجام گیرد.  حوادث چاه را جدی بگیرید در صورت جدی گرفته نشدن آن باعث ریزش...
بیشتر