دلیل تخلیه چاه و رفع بوی فاضلاب آشپزخانه

(JPEG Image, 242 × 168 pixels)
کارشناسان تخلیه چاه سامان در این مقاله سعی دارند شما را با چگونگی رفع بوی فاضلاب آشپزخانه آشنا سازند. حتما این جریان برای شما هم بارها اتفاق افتاده که کل آشپزخانه ی خود را تمیز کرده اید و آلودگی ها را از هر گوشه و کنار آن زدوده اید، اما باز هم وقتی از کنار سینک رد می شوید، بوی ناخوشایندی به مشام تان می رسد. این بو احتمالا از بقایای مواد غذایی ناشی می شود که در سیستم لوله و فاضلاب سینک تان گیر کرده و فاسد شده است. کارشناسان تخلیه چاه سامان در این مطلب قصد دارند با سه راه حل ساد...
بیشتر