تخلیه چاه

کنترل چاه فاضلاب (مادر چاه) چاه فاضلاب اگر پر شود ، مخاطراتی را بوجود می آورد. اگر به موقع خالی نشود ، خطر ریزش آن پیش می آید که خسارات جانی و مالی فراوان در بر دارد. بویژه اگر چاه فاضلاب در قسمتهای داخلی ساختمان واقع شده باشد. علت پرشدن چاه فاضلاب در این قسمت کارشناسان تخلیه چاه سامان قصد دارند شما را با علت پر شدن چاه فاضلاب آشنا سازند. ١- در زمینهای غیر ماسه ای ، عدم کشش و مکش آب در خاک بوجود می آید که به علت کم قطر بودن چاه ونداشتن انباری، مادر چاه در زمانی مشخص پر می شود. ٢- در زمینهای...
بیشتر